Archiv pro den: 16.3.2023

Velikonoční bohoslužby 2023 v Husově sboru

 • 6. 4. v 17:00 hod.: Zelený čtvrtek, slavnost ustanovení Večeře Páně
 • 7. 4. v 15:00 hod.: Velký pátek, velkopáteční obřad, čtení Pašijí
 • 8. 4. v 20:00 hod.: Bílá sobota, velikonoční vigilie
 • 9. 4. v 9:00 hod.: Velikonoční neděle, slavnost Vzkříšení
 • 10. 4. v 10:00 hod.: Velikonoční pondělí, velikonoční bohoslužba v Černovíře (Frajtovo nám.)

Přeji vám i vašim rodinám radostné a požehnané Velikonoce prožité ve zdraví a naději.

bratr farář Jaroslav

Výroční shromáždění Náboženské obce 26. 3. 2023 od 10:15

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 26. března 2023 od 10:15 hod do farního sálku Husova sboru.

Program:

 1. Úvodní modlitba
 2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2022
 4. Schválení zprávy o činnosti Rady starších za rok 2022
 5. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2022
 6. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2023
 7. Seznámení s plánem oprav a investic
 8. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
 9. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen
Náboženské obce v Olomouci starší 18 let. Takový člen může být i navržen a zvolen do RSt.