Archiv pro měsíc: Březen 2017

Výroční shromáždění

Na neděli 12. března 2017 je svoláno výroční shromáždění Náboženské obce, jak ukládá Organizační řád CČSH. Zveme všechny členy olomoucké náboženské obce k výroční schůzi, která bude zahájena bezprostředně po bohoslužbě cca. v 11 hod. Na programu bude:

a) zpráva o činnosti Rady starších v roce 2016, b) zpráva o hospodaření NO za rok 2016 a její přijetí, c) zpráva o činnosti br. faráře za rok 2016 a její přijetí, d) seznámení přítomných s plánem oprav a investic na letošní rok, e) schválení rozpočtu na rok 2017, f) volba nové rady starších. Kandidáti navržení do Rady starších: Sýkora Milan, Straňáková Marie, Chmela Ladislav, Zárubová Hana, Hornišerová Ivana, Zahradníčková Kateřina, Vlášková Milada a Křivánek Jaroslav, který není volen, ale je členem Rady z titulu faráře NO, g) rozprava a h) poděkování a dekorování bývalých členů RSt. Vlastní jednání Výročního shromáždění se bude odehrávat ve farním sálku. Malé pohoštění bude