Archiv pro měsíc: Březen 2019

Výroční shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 17. března 2019 od 11:15 hod do farního sálku Husova sboru. Program:

  1. Úvodní modlitba
  2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2018
  4. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2018
  5. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2019
  6. Doplňující volby jednoho člena do Rady starších
  7. Volba jednoho delegáta NO na diecézní shromáždění a sněm
  8. Seznámení s plánem oprav a investic
  9. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
  10. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno. Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen Náboženské obce v Olomouci starší 18 let.