Dětská klubovna

Dětské bohoslužbydsc02756

Bývají většinou první neděli v měsíci.

Zkouška scholy

Probíhá vždy v neděli 8:30 před dětskou bohoslužbou.

Příprava dětí k první Večeři Páně a duchovní péče pro děti

Katecheze pro děti se koná každé úterý od 16:30 hodin na faře, skupinku vede
pastorační asistentka Jana Sedlářová pod dohledem bratra faráře Jaroslava Křivánka.

Dotazy, přihlášky a připomínky k dětským aktivitám    

Jitka, tel. 775 330 797
Janka, tel. 722 097 688