Dětská klubovna

Dětské bohoslužbydsc02756

Bývají většinou první neděli v měsíci.

Zkouška scholy

Probíhá vždy v neděli 9:30 před dětskou bohoslužbou.

Příprava dětí k první Večeři Páně a duchovní péče pro děti

Koná se každý pátek od 14:30 hodin na faře, skupinku vede bratr farář Jaroslav.

Dotazy, přihlášky a připomínky k dětským aktivitám    

Jitka, tel. 775 330 797