Dětská klubovna

Dětské bohoslužbydsc02756

Bývají většinou první neděli v měsíci.

Zkouška scholy

Probíhá vždy v neděli 8:30 před dětskou bohoslužbou.

Příprava dětí k první Večeři Páně a duchovní péče pro děti

Katecheze pro děti se koná každé úterý od 16:30 hodin na faře, skupinku vede
pastorační asistentka Jana Sedlářová pod dohledem bratra faráře Jaroslava Křivánka.

Dotazy, přihlášky a připomínky k dětským aktivitám    

  • Jitka (schola):
    tel. 775 330 797
    e-mail: Jitka.krivanek@email.cz
  • Janka (katechismus):
    tel. 722 097 688
    e-mail: jana.sedlarova@ccsh.cz