Archiv rubriky: Nezařazené

Program vánočních bohoslužeb v Husově sboru

 • Sobota  24.12. 2022 v 22:00 hod – Půlnoční bohoslužba
 • Neděle  25.12. 2022 v 9:00 hod – Boží hod vánoční
 • Pondělí 26.12. 2022 v 10:00 hod – mučedníka Štěpána
 • Sobota  31.12. 2022 v 15:00 hod – Silvestr, děkovná pobožnost za končící rok (v Černovíře)
 • Neděle  1. 1. 2023 v 10:00 hod – Novoroční bohoslužba
 • Neděle  8. 1. 2023 v 9:00 hod – dětská bohoslužba se Třemi králi

Opatření týkající se bohoslužeb a dalších aktivit CČSH platná od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14601 /2021-6/MIN/KAN ze dne 23.
dubna 2021, ke kterému vláda vydala předběžný souhlas svým usnesením č. 396 ze dne 23. dubna 2021, dochází s účinností od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání k těmto
změnám v opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19:

 1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech již není omezen za dodržení následujících podmínek:
  Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku.  Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.
 2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
 3. Jiná veřejná či soukromá shromážděné osob, než výše uvedená, jsou nadále povolena pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je účast nadále omezena počtem maximálně 15 osob ve vnitřních prostorách.
 4. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, končí omezení počtu účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Zmena_v_opatrenich_od_26._dubna_2021 (PDF ke stažení)

První adventní neděle 29. 11.: bohoslužba v 9:00

S radostí vám můžeme oznámit, že díky epidemiologickým uvolněním již lze sloužit veřejné bohoslužby do počtu 20 věřících. Přijměte tedy pozvání k zahájení adventního času a nadějeplného očekávání narození Spasitele při bohoslužbě v 9:00 hod.

Protože je počet návštěvníků striktně omezen, je potřeba se předem domluvit na tel. čísle 774 145 824 či elektronicky na: olomouc@ccsh.cz, abychom si potvrdili, že se do limitu vejdete, v opačném případě vám nemůžeme garantovat účast na bohoslužbě.

Těšíme se na společné setkání a vyprošujeme Pokoj, naději a pevné zdraví pro adventní čas.

Další adventní a vánoční bohoslužby budou organizovány dle aktuálních možností „PES“, sledujte tedy nadále webové stránky nebo se informujte na výše uvedených kontaktech.

Návštěvní hodiny kolumbária a úřední doba v čase „dušiček“

Návštěvní hodiny kolumbária

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V uvedené době se lze dostat do kolumbária bez čipových karet.

Úřední doba farní kanceláře

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V tomto čase se můžete informovat o rezervacích vašich míst v kolumbáriu s možností platby na další období.
Kontakt: 585 232 073, olomouc@ccsh.cz

Výroční shromáždění Náboženské obce 24. 5. 2020

Výročního shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci je po odložení svoláno na na neděli 24. května 2020 od 11:15 h ve farním sále Husova sboru (po skončení nedělní bohoslužby).

Program:

 1. Výroční zpráva o činnosti Rady starších v roce 2019
 2. Výroční zpráva o činnosti duchovního v roce 2019
 3. Zpráva o výsledku hospodaření NO za rok 2019
 4. Schválení navrženého rozpočtu NO pro rok 2020
 5. Volba řádného delegáta NO pro volební sněm a diecézní shromáždění, volba
  náhradního delegáta.
 6. Doplňující volby do RST na místo finančního zpravodaje.
 7. Diskuse, rozprava
 8. Usnesení, závěr

Výroční shromáždění NO je svoláno v souladu s Ústavou a Organizačním řádem CČSH. shromáždění s hlasovacím právem je oprávněn se zúčastnit každý evidovaný člen příslušné Náboženské obce starší 18-ti let. Drobné občerstvení bude zajištěno.