Archiv rubriky: Nezařazené

Návštěvní hodiny kolumbária a úřední doba v čase „dušiček“

Návštěvní hodiny kolumbária

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V uvedené době se lze dostat do kolumbária bez čipových karet.

Úřední doba farní kanceláře

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V tomto čase se můžete informovat o rezervacích vašich míst v kolumbáriu s možností platby na další období.
Kontakt: 585 232 073, olomouc@ccsh.cz

Výroční shromáždění Náboženské obce 24. 5. 2020

Výročního shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci je po odložení svoláno na na neděli 24. května 2020 od 11:15 h ve farním sále Husova sboru (po skončení nedělní bohoslužby).

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti Rady starších v roce 2019
  2. Výroční zpráva o činnosti duchovního v roce 2019
  3. Zpráva o výsledku hospodaření NO za rok 2019
  4. Schválení navrženého rozpočtu NO pro rok 2020
  5. Volba řádného delegáta NO pro volební sněm a diecézní shromáždění, volba
    náhradního delegáta.
  6. Doplňující volby do RST na místo finančního zpravodaje.
  7. Diskuse, rozprava
  8. Usnesení, závěr

Výroční shromáždění NO je svoláno v souladu s Ústavou a Organizačním řádem CČSH. shromáždění s hlasovacím právem je oprávněn se zúčastnit každý evidovaný člen příslušné Náboženské obce starší 18-ti let. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Program adventních a vánočních koncertů v Husově sboru

Vojenská hudba Olomouc, středa 13.12. v 18 hod, vstupné dobrovolné

Richard Pachman, pátek 15.12. v 19 hod, předprodej v infocentru radnice

Vánoční koncert žáků ZŠ Stupkova, úterý 19.12. v 17 hod

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Mgr. Jiřího Štrajta, středa 20.12. v 17 hod

Novoroční koncert KPS Dvořák – Česká mše vánoční, pondělí 1.1 2018 v 16 hod,vstupné 100/150 Kč

Návštěvní hodiny kolumbária v čase Svátku zesnulých

Do kolumbária k vašim blízkým se dostanete i bez čipových karet v době od 28. 10. do 2. 11. (sobota – čtvrtek) od 8 hod do 17 hod.
V uvedené době bude otevřena rovněž farní kancelář pro vyřizování rezervací míst a jejich platby. Pro dotazy a informace se můžete obracet i telefonicky 585 232 073 nebo mailem olomouc@ccsh.cz.

Bohoslužby v neděli 6. 8. 2017

V neděli, dne 6. 8. 2017, se mimořádně bohoslužby v Husově sboru v Olomouci-městě nekonají. Přijali jsme pozvání na oslavu 90 let od otevření do Husova sboru v Hodolanech, kde povede slavnostní bohoslužby br. patriarcha Tomáš Butta.

Příští bohoslužby se budou konat 13. 8. 2017 v 10 hod. Za případné obtíže se omlouváme.