Archiv pro měsíc: Březen 2020

Zrušení bohoslužeb do odvolání

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR se až do odvolaní nekonají v Husově sboru v neděli veřejné bohoslužby. Využijte, prosím, možnosti sledovat
bohoslužby na následujících odkazech:

Myslíme na všechny v modlitbách, prosíme za uzdravení nemocných, sílu pro pečující a pokornou trpělivost pro nás všechny.

Bratr Jaroslav, farář

Konání bohoslužeb v Husově sboru v Olomouci v souvislosti s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví

Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.
(Sk 27:25)

Sestry a bratři,

bohoslužebná nedělní  shromáždění  se budou po dobu mimořádných opatření konat jako obvykle s respektováním zákazu konání hromadných akcí nad 100 lidí. Vyzýváme věřící, aby bohoslužby navštěvovali pouze, jsou-li zdrávi a nepociťují-li žádné infekční příznaky.

Z důvodu eliminace možného šíření infekce bude vysluhování svátosti Večeře Páně pro věřící pouze duchovně, tzn. přijímat bude zástupně pouze vysluhující kněz. Rovněž doporučujeme, aby si věřící nepodávali ruce na pozdrav a věnovali zvýšenou pozornost ruční hygieně.

Z uvedeného vyplývá, že výroční shromáždění Náboženské obce dne 15. 3. 2020 se bude konat beze změny, opět s respektováním shora uvedeného opatření.

Rovněž vás prosím o modlitby za nemocné i umírající a brzké zastavení šíření koronaviru ve světě. Buďte dobré mysli, nepodléhejte strachu a pomáhejte jedni druhým.

V úctě váš bratr Jaroslav, farář