Archiv pro měsíc: Květen 2018

Program Noci kostelů 25. května 2018 v našem sboru

 • 18:00–18:15 Fanfáry na schodech
  První návštěvníky uvítáme fanfárami a symbolicky otevřeme dveře Božího domu. Žesťový soubor ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. M. Houšky.
 • 18:30–19:00 Komentovaná prohlídka
  Zajímavosti a zvláštnosti sakrální nekatolické architektury.
 • 19:00–19:30 Koncert na osmnácti strunách
  Kytarové trio. Žáci ze ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. Ivo Šauera.
 • 19:00–19:45 O princezně Rozmařilce – loutkové představení
  Pohádka pro děti, ve farním sálku.
 • 19:30–20:00 Komentovaná prohlídka
  Liturgický oděv a bohoslužebné předměty.
 • 20:00–20:30 Smíšený pěvecký sbor Uničov
  Koncert pěveckého sboru. Skladby z duchovní tvorby klasických i moderních autorů.
 • 20:30–21:00 Komentovaná prohlídka
  Prach jsi a v prach se navrátíš – kolumbárium a historický exkurs pohřbu žehem.
 • 21:00–21:30 Duchovní písně a árie pro varhany a zpěv
  Díla z klasické varhanní tvorby v podání regenschori Husova sboru Mgr. Jitky Křivánkové.
 • 21:30–22:00 Komentovaná prohlídka
  Varhany – královský nástroj, z čeho se skládá a jak se na něj hraje.
 • 22:00–23:00 Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský
  Hraný dokument z produkce ČT o opomíjené postavě našich dějin, kterou ztvárnil husitský duchovní ThDr. Martin Chadima. Projekce televizního dokumentu v interiéru sboru.
 • 23:00–23:05 Závěrečná modlitba a požehnání.
  Modlitba za všechny poutníky a návštěvníky. Poděkování za Noc kostelů. V průběhu večera mohou návštěvníci napsat své prosby a přímluvy, které budou v závěru předneseny.

Celý příspěvek