Dočasné přerušení bohoslužeb v Husově sboru

Sestry a bratři, přátelé,

z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje a zpřísnění restrikcí ministra zdravotnictví ČR se s účinností od 14. října 2020 až do odvolání nekonají v Husově sboru v Olomouci veřejné bohoslužby.

Buďte však ujištěni, že se bohoslužby soukromou formou (tedy s vyloučením veřejnosti) konají nadále s úmyslem za všechny nemocné, zdravotníky, naše blízké i vzdálené v ohrožení života, za bezpečí a zdraví nás všech.

Vyjadřuji naději, že tato opatření mají svůj smysl a že se v brzké době situace zlepší. Budeme se tak moci navrátit k běžnému životu a tedy i k slavení bohoslužby.

Zůstávejme v Boží blízkosti, modleme se a chovejme v srdcích naději.

Jaroslav Křivánek, váš farář

Návštěvní hodiny kolumbária a úřední doba v čase „dušiček“

Návštěvní hodiny kolumbária

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V uvedené době se lze dostat do kolumbária bez čipových karet.

Úřední doba farní kanceláře

Středa 28. 10. až pondělí 2. 11. 2020
9:00 – 17:00 hod
V tomto čase se můžete informovat o rezervacích vašich míst v kolumbáriu s možností platby na další období.
Kontakt: 585 232 073, olomouc@ccsh.cz

Organizace bohoslužeb v Husově sboru v čase nouzového stavu od 5. 10. 2020

Bohoslužba Bohoslužby se konají nadále každou neděli od 10 hod. Početní limit věřících na bohoslužebném obřadu je 100 lidí. Liturgie bude vzhledem k omezení zpěvu recitovaná. Bohoslužebné písně bude zpívat pouze varhanice z kúru (v souladu s hygienickými opatřeními), ostatní se k písni přidají v duchu.

Vysluhování svátosti Večeře Páně bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek.
Prosíme, abyste na bohoslužbu přicházeli, pokud se cítíte dobře a nemáte příznaky respiračních obtíží.

„Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ Jan 16, 33

Výroční shromáždění Náboženské obce 24. 5. 2020

Výročního shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci je po odložení svoláno na na neděli 24. května 2020 od 11:15 h ve farním sále Husova sboru (po skončení nedělní bohoslužby).

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti Rady starších v roce 2019
  2. Výroční zpráva o činnosti duchovního v roce 2019
  3. Zpráva o výsledku hospodaření NO za rok 2019
  4. Schválení navrženého rozpočtu NO pro rok 2020
  5. Volba řádného delegáta NO pro volební sněm a diecézní shromáždění, volba
    náhradního delegáta.
  6. Doplňující volby do RST na místo finančního zpravodaje.
  7. Diskuse, rozprava
  8. Usnesení, závěr

Výroční shromáždění NO je svoláno v souladu s Ústavou a Organizačním řádem CČSH. shromáždění s hlasovacím právem je oprávněn se zúčastnit každý evidovaný člen příslušné Náboženské obce starší 18-ti let. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Májové pobožnosti 2020

Ruda u TvrdkovaKaždou květnovou středu 6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. v 17 hod se konají v Husově sboru májové pobožnosti. Přijměte pozvání k prožití vděčnosti Bohu za velikonoční naději a oslavy života.

Nedojde-li ke změně, pobožnosti budou omezeny počtem 15 účastníků.