Návštěvní hodiny kolumbária v čase Svátku zesnulých

Do kolumbária k vašim blízkým se dostanete i bez čipových karet v době od 28. 10. do 2. 11. (sobota – čtvrtek) od 8 hod do 17 hod.
V uvedené době bude otevřena rovněž farní kancelář pro vyřizování rezervací míst a jejich platby. Pro dotazy a informace se můžete obracet i telefonicky 585 232 073 nebo mailem olomouc@ccsh.cz.

Bohoslužby k Svátku všech věrných zemřelých

v jejichž průběhu budeme jmenovitě vzpomínat našich blízkých, budeme sloužit ve středu 1. 11. 2017 v 17 hod v Husově sboru. V průběhu měsíce října pak můžete dávat ve farní kanceláři jednotlivé vzpomínky se jmény vašich blízkých zemřelých. Za případné příspěvky na údržbu a výzdobu kolumbária moc děkujeme.

Bohoslužby v neděli 6. 8. 2017

V neděli, dne 6. 8. 2017, se mimořádně bohoslužby v Husově sboru v Olomouci-městě nekonají. Přijali jsme pozvání na oslavu 90 let od otevření do Husova sboru v Hodolanech, kde povede slavnostní bohoslužby br. patriarcha Tomáš Butta.

Příští bohoslužby se budou konat 13. 8. 2017 v 10 hod. Za případné obtíže se omlouváme.

Zájezd: moravské synagogy a černá Ostrava

Farní autobusový výlet

Plakátek ke stažení ve formátu PDF

  • Pátek 26.5. 2017
  • Sraz v 7:45 hod na parkovišti Legionářská (u Billy)
  • Odjezd v 8:00 hod
  • Cena: 200,- Kč

Program:

  • synagoga v Lipníku nad Bečvou,
  • synagoga v Hranicích, židovský hřbitov a městské muzeum,
  • návštěva expozice o dějinách hornictví a těžební techniky v areálu Landek u Ostravy
  • návštěva Náboženské obce Rychvald – prohlídka sboru
  • v 16 hod bohoslužby se sestrou em. biskupkou Janou Šilerovou, pohoštění na farní zahradě
  • předpokládaný návrat do Olomouce do 19 hod.

Pořad velikonočních bohoslužeb 2017

Zelený čtvrtek   17hodin         Bohoslužba s ustanovením Večeře Páně, slouží br.biskup Dr. Göbel a J. Křivánek

Velký pátek   15hodin    Velkopáteční pašije, slouží br. farář Fr.Konvalinka

Bílá sobota   18hodin    Vigilie Božího hodu velikonočního, slouží J.Křivánek

Velikonoční neděle    10hodin     Boží hod velikonoční, slavnost Vzkříšení, slouží J. Křivánek

Velikonoční pondělí   10hodin     Velikonoční bohoslužba ve Sboru Prokopa Holého v Černovíře (Frajtovo náměstí), slouží J. Křivánek

Výroční shromáždění

Na neděli 12. března 2017 je svoláno výroční shromáždění Náboženské obce, jak ukládá Organizační řád CČSH. Zveme všechny členy olomoucké náboženské obce k výroční schůzi, která bude zahájena bezprostředně po bohoslužbě cca. v 11 hod. Na programu bude:

a) zpráva o činnosti Rady starších v roce 2016, b) zpráva o hospodaření NO za rok 2016 a její přijetí, c) zpráva o činnosti br. faráře za rok 2016 a její přijetí, d) seznámení přítomných s plánem oprav a investic na letošní rok, e) schválení rozpočtu na rok 2017, f) volba nové rady starších. Kandidáti navržení do Rady starších: Sýkora Milan, Straňáková Marie, Chmela Ladislav, Zárubová Hana, Hornišerová Ivana, Zahradníčková Kateřina, Vlášková Milada a Křivánek Jaroslav, který není volen, ale je členem Rady z titulu faráře NO, g) rozprava a h) poděkování a dekorování bývalých členů RSt. Vlastní jednání Výročního shromáždění se bude odehrávat ve farním sálku. Malé pohoštění bude

Dětské bohoslužby a karneval

Postní dobu a přípravu na Velikonoce zahájíme společně s dětmi na jejich bohoslužbách v neděli 5. března 2017 v 10 hodin. Po bohoslužbě se přesuneme do farního sálku, kde budou připraveny soutěže, povídání, zpívání a karnevalová diskotéka. Děti ať neváhají si s sebou vzít masky a rodiče se k nim mohou klidně přidat. Občerstvení a oběd bude opět zajištěn.