Májové pobožnosti v Husově sboru

Začátky vždy v 17:00 h

Přijměte pozvání k májovým pobožnostem, které jsou příležitostí k prožívání radostného povelikonočního času směřujícího k Letnicím.

 • 15. 5.: Mgr. Petra Hrušková, ses. farářka v NO Hranice a NO Kojetín
 • 22. 5.: Mgr. Rostislav Valušek, br. farář v NO Horka n. Mor.
 • 29. 5.: PaedDr. Zdeněk Kovalčík, br. farář v NO Zlín

Pořad velikonočních bohoslužeb

 • 14. 4. v 10:00 (Květná neděle): bohoslužby se žehnáním ratolestí a čtením Pašijí
 • 18. 4. v 18:00 (Zelený čtvrtek)  slavnost ustanovení Večeře Páně
 • 19. 4. v 15:00 (Velký pátek): velkopáteční pobožnost, čtení pašijových událostí dle evangelií
 • 20. 4. v 19:00 (Bílá sobota): Vigilie Vzkříšení, slavnost ohně, rozsvěcení paškálu, bohoslužba
 • 21. 4. v 10:00 (Velikonoční neděle): Boží hod velikonoční, slavnost Vzkříšení, křest Jaroslava Jána Sedláře
 • 22. 4. v 10:00 (Velikonoční pondělí): velikonoční bohoslužba ve Sboru Prokopa Holého na Frajtově nám. v Černovíře

Výroční shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 17. března 2019 od 11:15 hod do farního sálku Husova sboru. Program:

 1. Úvodní modlitba
 2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2018
 4. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2018
 5. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2019
 6. Doplňující volby jednoho člena do Rady starších
 7. Volba jednoho delegáta NO na diecézní shromáždění a sněm
 8. Seznámení s plánem oprav a investic
 9. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
 10. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno. Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen Náboženské obce v Olomouci starší 18 let.

O setkání s krajany v Texasu


Neformální cestopisná přednáška s promítáním fotografií o cestě našeho bratra faráře Jaroslava s manželkou Jitkou do USA proběhne ve středu 30. 1. 2019 od 18:00 ve farním sálku. Malé pohoštění bude zajištěno, délka trvání 45–50 min.

Týden modliteb za jednotu křesťanů „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost‘ (Dt 16,18-20)

21.–25. ledna 2019, vždy od 17:00 hod

 • 21. 1. 2019: Chrám sv. Michala (Žerotínovo nám. 1)
  „Buďte spokojeni s tím, co máte“ (Žd 13,5)
  Jaroslav Křivánek (CČSH)
 • 23. 1. 2019: Chrám sv. Mořice (8. května)
  „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ (Jr 10,16)
  František Konvalinka (CČSH)
 • 25. 1. 2019: Církev československá husitská (U Husova sboru 538)
  „Hospodin je světlo mé a moje spása“ (Ž 27,1)
  Petr Coufal (BJB)

Přijďte se společně modlit, každý se srdečně zván!