Výroční shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 17. března 2019 od 11:15 hod do farního sálku Husova sboru. Program:

 1. Úvodní modlitba
 2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2018
 4. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2018
 5. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2019
 6. Doplňující volby jednoho člena do Rady starších
 7. Volba jednoho delegáta NO na diecézní shromáždění a sněm
 8. Seznámení s plánem oprav a investic
 9. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
 10. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno. Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen Náboženské obce v Olomouci starší 18 let.

O setkání s krajany v Texasu


Neformální cestopisná přednáška s promítáním fotografií o cestě našeho bratra faráře Jaroslava s manželkou Jitkou do USA proběhne ve středu 30. 1. 2019 od 18:00 ve farním sálku. Malé pohoštění bude zajištěno, délka trvání 45–50 min.

Týden modliteb za jednotu křesťanů „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost‘ (Dt 16,18-20)

21.–25. ledna 2019, vždy od 17:00 hod

 • 21. 1. 2019: Chrám sv. Michala (Žerotínovo nám. 1)
  „Buďte spokojeni s tím, co máte“ (Žd 13,5)
  Jaroslav Křivánek (CČSH)
 • 23. 1. 2019: Chrám sv. Mořice (8. května)
  „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ (Jr 10,16)
  František Konvalinka (CČSH)
 • 25. 1. 2019: Církev československá husitská (U Husova sboru 538)
  „Hospodin je světlo mé a moje spása“ (Ž 27,1)
  Petr Coufal (BJB)

Přijďte se společně modlit, každý se srdečně zván!

Alianční týden modliteb „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“

7.– 12. ledna 2019, vždy od 18:00 hod

 • 7. 1. 2019: Církev československá husitská (Farského 2, Olomouc-Hodolany)
  JEDNOTA V DUCHU
  Antonín Štefek (CŘK)
 • 8. 1. 2019: Bratrská jednota baptistů (aula VOŠSaT Dorkas, Blažejské nám. 9)
  JEDNOTA VE VÍŘE
  Vlasta Šanteková (CČSH)
 • 8. 1. 2019: Církev československá husitská (farní kostel, Horka nad Moravou)
   JEDNOTA VE VÍŘE
  Gorazd Cetkovský, (CŘK)
 • 9. 1. 2019: Církev bratrská (Mariánská 3)
  JEDNOTA VE KŘTU
  Aleš Wrana (ČCE)
 • 10. 1. 2019: Českobratrská církev evangelická (Blahoslavova 1)
  JEDNOTA V TĚLE
  František Hanáček (CŘK
  )
 • 11. 1. 2019: Katedrála sv. Václava (Václavské nám)
  JEDNOTA V MISIJNÍM POSLÁNÍ
  Jan Lukáš (ČCE)

Přijďte se společně modlit, každý se srdečně zván!

Pořad bohoslužeb a provoz kolumbária o Vánocích

23.12. v 10.00:4. adventní neděle (zlatá)
24.12. v 22.00:Vigilie Božího narození (Půlnoční)
25.12. v 10.00:Boží hod vánoční, Slavnost Božího narození
30.12. v 10.00:Svátek Boží rodiny
31.12. v 15.00:Silvestr, poděkování za starý rok – v Černovíře
1.1. v 10.00:Nový rok, jména Ježíš
6.1. v 10.00Tři králové, dětská bohoslužba, káže olomoucký biskup Dr. R. Göbel

Kolumbárium je o Vánočních svátcích, Silvestru i Nový rok otevřeno stejně jako v neděli, tj. 8:00 do 17:00. Ve dnech 27. 12. a 28. 12. je farní kancelář zavřena.

Brigáda: hrabání listí

V sobotu 17. 11. 2018 od 9:00 do přibližně 12:00 pořádáme již téměř tradičně brigádu na úklid spadaného listí, zastříhávání růží a další keřů v okolí sboru. Dobrovolníky prosíme, aby si vzali vlastní hrábě, svačina i teplý čaj budou zajištěny.

Komponovaný podvečer: Kde domov můj

Jako dozvuk oslav 100. výročí republiky srdečně zveme na komponovaný pořad zlínského bratra faráře Dr. Zdeňka Kovalčíka ve středu 14. 11. 2018 od 17:00 ve farním sále Husova sboru. Program je věnován zrodu písní, které formovaly naše národní povědomí a vlastenectví, včetně živých ukázek. Vstup volný.