Archiv rubriky: Bohoslužby

Májové pobožnosti v Husově sboru

Začátky vždy v 17:00 h

Přijměte pozvání k májovým pobožnostem, které jsou příležitostí k prožívání radostného povelikonočního času směřujícího k Letnicím.

 • 15. 5.: Mgr. Petra Hrušková, ses. farářka v NO Hranice a NO Kojetín
 • 22. 5.: Mgr. Rostislav Valušek, br. farář v NO Horka n. Mor.
 • 29. 5.: PaedDr. Zdeněk Kovalčík, br. farář v NO Zlín

Pořad velikonočních bohoslužeb

 • 14. 4. v 10:00 (Květná neděle): bohoslužby se žehnáním ratolestí a čtením Pašijí
 • 18. 4. v 18:00 (Zelený čtvrtek)  slavnost ustanovení Večeře Páně
 • 19. 4. v 15:00 (Velký pátek): velkopáteční pobožnost, čtení pašijových událostí dle evangelií
 • 20. 4. v 19:00 (Bílá sobota): Vigilie Vzkříšení, slavnost ohně, rozsvěcení paškálu, bohoslužba
 • 21. 4. v 10:00 (Velikonoční neděle): Boží hod velikonoční, slavnost Vzkříšení, křest Jaroslava Jána Sedláře
 • 22. 4. v 10:00 (Velikonoční pondělí): velikonoční bohoslužba ve Sboru Prokopa Holého na Frajtově nám. v Černovíře

Týden modliteb za jednotu křesťanů „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost‘ (Dt 16,18-20)

21.–25. ledna 2019, vždy od 17:00 hod

 • 21. 1. 2019: Chrám sv. Michala (Žerotínovo nám. 1)
  „Buďte spokojeni s tím, co máte“ (Žd 13,5)
  Jaroslav Křivánek (CČSH)
 • 23. 1. 2019: Chrám sv. Mořice (8. května)
  „Jeho jméno je Hospodin zástupů“ (Jr 10,16)
  František Konvalinka (CČSH)
 • 25. 1. 2019: Církev československá husitská (U Husova sboru 538)
  „Hospodin je světlo mé a moje spása“ (Ž 27,1)
  Petr Coufal (BJB)

Přijďte se společně modlit, každý se srdečně zván!

Alianční týden modliteb „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“

7.– 12. ledna 2019, vždy od 18:00 hod

 • 7. 1. 2019: Církev československá husitská (Farského 2, Olomouc-Hodolany)
  JEDNOTA V DUCHU
  Antonín Štefek (CŘK)
 • 8. 1. 2019: Bratrská jednota baptistů (aula VOŠSaT Dorkas, Blažejské nám. 9)
  JEDNOTA VE VÍŘE
  Vlasta Šanteková (CČSH)
 • 8. 1. 2019: Církev československá husitská (farní kostel, Horka nad Moravou)
   JEDNOTA VE VÍŘE
  Gorazd Cetkovský, (CŘK)
 • 9. 1. 2019: Církev bratrská (Mariánská 3)
  JEDNOTA VE KŘTU
  Aleš Wrana (ČCE)
 • 10. 1. 2019: Českobratrská církev evangelická (Blahoslavova 1)
  JEDNOTA V TĚLE
  František Hanáček (CŘK
  )
 • 11. 1. 2019: Katedrála sv. Václava (Václavské nám)
  JEDNOTA V MISIJNÍM POSLÁNÍ
  Jan Lukáš (ČCE)

Přijďte se společně modlit, každý se srdečně zván!

Pořad bohoslužeb a provoz kolumbária o Vánocích

23.12. v 10.00:4. adventní neděle (zlatá)
24.12. v 22.00:Vigilie Božího narození (Půlnoční)
25.12. v 10.00:Boží hod vánoční, Slavnost Božího narození
30.12. v 10.00:Svátek Boží rodiny
31.12. v 15.00:Silvestr, poděkování za starý rok – v Černovíře
1.1. v 10.00:Nový rok, jména Ježíš
6.1. v 10.00Tři králové, dětská bohoslužba, káže olomoucký biskup Dr. R. Göbel

Kolumbárium je o Vánočních svátcích, Silvestru i Nový rok otevřeno stejně jako v neděli, tj. 8:00 do 17:00. Ve dnech 27. 12. a 28. 12. je farní kancelář zavřena.

Pořad velikonočních bohoslužeb

 • Květná neděle 25. 3. 2018 v 10:00 h:  bohoslužby se žehnáním ratolestí (pozor na změnu na letní čas)
 • Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 v 17:00 h: bohoslužby k památce poslední Večeře Páně
 • Velký pátek 30. 3. 2018 v 15:00 h: pobožnost se čtením Pašijí
 • Bílá sobota 31. 3. 2018 v 17:00 h:  vigilie Vzkříšení
 • Velikonoční neděle 1. 4. 2018 v 10:00 h: Boží hod velikonoční (dětská bohoslužba se svátostí křtu, po bohoslužbě velikonoční dílna pro děti)
 • Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 v 10:00 h: velikonoční bohoslužba v Černovíře

Bohoslužby k Svátku všech věrných zemřelých

v jejichž průběhu budeme jmenovitě vzpomínat našich blízkých, budeme sloužit ve středu 1. 11. 2017 v 17 hod v Husově sboru. V průběhu měsíce října pak můžete dávat ve farní kanceláři jednotlivé vzpomínky se jmény vašich blízkých zemřelých. Za případné příspěvky na údržbu a výzdobu kolumbária moc děkujeme.

Bohoslužby první adventní neděle

sovik„I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Iz 2,4)

Srdečně zveme na bohoslužby první adventní neděle v Husově sboru

27. 11. 2016 v 10:00 h

Kázání pronese Rev. Thomas Sovik – profesor na College of Music, University of North Texas (USA), pastor Free Church of St. James, brother of the Christ, White Settlement (promluva
bude pronesena v českém jazyce).

V závěru bohoslužby budou požehnány adventní věnce z vašich domovů (nezapomeňte vzít s sebou).

adv_venec