Postní pobožnost 22. 2. od 17:00

Středa 22. 2. v 17 hod ve farním sálku Husova sboru

Zveme vás k zahájení postní cesty směrem k velikonočnímu tajemství.