Archiv rubriky: Informace a oznámení

Májové pobožnosti 2020

Ruda u TvrdkovaKaždou květnovou středu 6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. v 17 hod se konají v Husově sboru májové pobožnosti. Přijměte pozvání k prožití vděčnosti Bohu za velikonoční naději a oslavy života.

Nedojde-li ke změně, pobožnosti budou omezeny počtem 15 účastníků.

Bohoslužby v období uvolňování vládních opatření

„Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“
Lukáš 12:25

Ruda u TvrdkovaPočínaje nedělí 26. dubna se opět konají veřejné bohoslužby do počtu 15 lidí za dodržení zvýšených hygienických opatření (roušky, dodržení dvoumetrového odstupu). Nebude-li rozhodnuto jinak, od 11. 5. je limit účastníků na bohoslužbě navýšen do 30 lidí. Po 25. 5. je počet účastníků bez omezení.

Výše uvedené se může v závislosti na vývoji událostí změnit. Sledujte, prosím, aktuální sdělení a rozhodnutí Vlády ČR. V případě pochybností se neváhejte obrátit s dotazem na bratra faráře (telefon: 585 232 073, 587 407 569, 774 145 824, mail: olomouc@ccsh.cz).

Na setkání se těší Jaroslav Křivánek, duchovní správce Husova sboru

Kolumbárium a farní kancelář o Velikonocích 2020

Kolumbárium je prostřednictvím čipových karet nadále přístupné. O nedělích a přes velikonoční svátky (ve dnech 10.–13. 4. 2020) bude kolumbárium v čase 9–17 hod v režimu odemčeno, tzn. že se dostanete dovnitř i bez čipové karty.

Farní kancelář je až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Jakékoli požadavky či dotazy můžete směřovat ve všední dny od 9–12 hod na tel. 585 232 073 nebo elektronicky na: olomouc@ccsh.cz

Zrušení bohoslužeb do odvolání

Moji milí, sestry a bratři, přátelé,

po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR se až do odvolaní nekonají v Husově sboru v neděli veřejné bohoslužby. Využijte, prosím, možnosti sledovat
bohoslužby na následujících odkazech:

Myslíme na všechny v modlitbách, prosíme za uzdravení nemocných, sílu pro pečující a pokornou trpělivost pro nás všechny.

Bratr Jaroslav, farář

Konání bohoslužeb v Husově sboru v Olomouci v souvislosti s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví

Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.
(Sk 27:25)

Sestry a bratři,

bohoslužebná nedělní  shromáždění  se budou po dobu mimořádných opatření konat jako obvykle s respektováním zákazu konání hromadných akcí nad 100 lidí. Vyzýváme věřící, aby bohoslužby navštěvovali pouze, jsou-li zdrávi a nepociťují-li žádné infekční příznaky.

Z důvodu eliminace možného šíření infekce bude vysluhování svátosti Večeře Páně pro věřící pouze duchovně, tzn. přijímat bude zástupně pouze vysluhující kněz. Rovněž doporučujeme, aby si věřící nepodávali ruce na pozdrav a věnovali zvýšenou pozornost ruční hygieně.

Z uvedeného vyplývá, že výroční shromáždění Náboženské obce dne 15. 3. 2020 se bude konat beze změny, opět s respektováním shora uvedeného opatření.

Rovněž vás prosím o modlitby za nemocné i umírající a brzké zastavení šíření koronaviru ve světě. Buďte dobré mysli, nepodléhejte strachu a pomáhejte jedni druhým.

V úctě váš bratr Jaroslav, farář

Týden modliteb za jednotu křesťanů

20. — 24. ledna 2020, vždy od 17:00

  • 20. 1. Kaple sv. Alexeje, vstup přes faru, Žerotínovo nám. 1: „Buďte spokojeni s tím, co máte (Žd 13,5)“, Vlasta Šanteková (CČSH)
  • 22. 1. Kostel sv. Mořice, 8. května: „Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16)“, Petr Coufal (BJB)
  • 24. 1. Církev československá husitská, U Husova sboru 538: „Hospodin je světlo mé a moje spása (Ž 27,1)“, Noemi Batlová (ČCE)

Program ke stažení (pdf)

Alianční týden modliteb „PORADA O NÁPRAVĚ“

6.— 11. ledna 2020 vždy od 18:00

Česká evangelikální aliance

  • 6. 1. Církev československá husitská, Farského 2, Olomouc-Hodolany: „JEDNOTA V DUCHU“, Jan Lukáš (ČCE)
  • 7. 1. Bratrská jednota baptistů, Tř. Svornosti 2a „JEDNOTA VE VÍŘE“, František Hanáček (CŘK)
  • 7. 1. Kostel sv. Mikuláše, farní kostel, Horka n. Moravou „JEDNOTA VE VÍŘE“, Aleš Zapletal (ČCE)
  • 8. 1. Církev bratrská, Mariánská 3 „JEDNOTA VE KŘTU“, Jaroslav Křivánek (CČSH)
  • 9. 1. Českobratrská církev evangelická, Blahoslavova 1 „JEDNOTA V TĚLE“, Filip Fürst (CASD)
  • 10. 1. Katedrála sv. Václava, Václavské nám. „JEDNOTA V MISIJNÍM POSLÁNÍ“, Dalimil Staněk (CB)

Program ke stažení (pdf)