Kolumbárium

dsc03189

Oznamujeme vám změnu ceny za urnu, která bude aktuální od 1. 1. 2025. Cena urny v poli I-X se navýší z 200,- Kč na 250,- Kč a v poli XI ze 150,- Kč na 200,- Kč na 1 rok. Platba je možná maximálně 5 let dopředu.

 

Otvírací doba pro držitele čipových karet

  • Pondělí až neděle 9:00 – 17:00 hodin (přístup jen hlavním vchodem)
    Pro návštěvníky bez čipových karet je přístupný vchod přes farní kancelář v úředních hodinách. Nové čipové karty jsou od ledna 2023 pro další zájemce již opět k dispozici ve farní kanceláři proti vratné záloze 100,- Kč.
    Pokud vám nefunguje pro vstup čipová karta, je to způsobeno její expirací. Vyměníme vám ji za poplatek 50,- Kč (na dalších 10 let). Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Telefonický kontakt

V případě dotazů ohledně rezervací míst a plateb: 585 232 073.

Součástí kostela je kolumbárium umístěné pod kostelem navržené ve stejném architektonickém stylu. Vzniklo na místě původního přednáškového sálu na žádost členů náboženské obce, kteří již dva roky po otevření Husova sboru uvažovali o důstojném uložení uren s popelem svých příbuzných.

Zprvu byly urny ukládány na dnes zaniklém bočním oltáři v hlavním bohoslužebném sále. V květnu 1937 na popud tehdejšího předsedy rady starších Jana Rozsypala byl požádán architekt sboru Hubert Aust o vypracování projektu kolumbária. Připraven byl již v roce 1938, se stavbou bylo započato v roce 1940. Realizaci prováděl architekt Jan Komrska, kamenické práce firma J. Havláska. Dne 2. dubna 1942 udělil vládní komisař města Olomouce povolení k užívání kolumbária a den poté, na Velký pátek roku 1942, bylo otevřeno.

Stěny kolumbária se schránkami jsou obloženy červeným mramorem, desky jsou zhotoveny ze slovenského travertinu. Původně zde bylo 520 schránek, každá pro 8 uren. V roce 1955 bylo kolumbárium rozšířeno o další oddělení na místě tzv. krypty s menšími schránkami obloženými dřevem. Dnes má kolumbárium 693 schránek a je v něm  uloženo asi 4550 uren s popelem zemřelých různých národností i různého náboženského vyznání.

V roce 1955 byl také vystavěn liturgický stůl podle návrhu olomouckého malíře Františka Záhorského. Fontánka pro ukládání živých květů byla zhotovena firmou bratří Linků z Nových sadů.

V kolumbáriu zde nalézt místo posledního odpočinku několika farářů náboženské obce, biskupů CČSH  ThDr. Josefa R. Stejskala a ThDr. Bohumíra Cigánka i architekta kostela Huberta Austa.

husuv_sbor13(převzato z publikace: Kaňák B. (2007). Olomouc Husův sbor. Edice Církevní památky, svazek 41, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad)