Alianční týden modliteb „PORADA O NÁPRAVĚ“

6.— 11. ledna 2020 vždy od 18:00

Česká evangelikální aliance

  • 6. 1. Církev československá husitská, Farského 2, Olomouc-Hodolany: „JEDNOTA V DUCHU“, Jan Lukáš (ČCE)
  • 7. 1. Bratrská jednota baptistů, Tř. Svornosti 2a „JEDNOTA VE VÍŘE“, František Hanáček (CŘK)
  • 7. 1. Kostel sv. Mikuláše, farní kostel, Horka n. Moravou „JEDNOTA VE VÍŘE“, Aleš Zapletal (ČCE)
  • 8. 1. Církev bratrská, Mariánská 3 „JEDNOTA VE KŘTU“, Jaroslav Křivánek (CČSH)
  • 9. 1. Českobratrská církev evangelická, Blahoslavova 1 „JEDNOTA V TĚLE“, Filip Fürst (CASD)
  • 10. 1. Katedrála sv. Václava, Václavské nám. „JEDNOTA V MISIJNÍM POSLÁNÍ“, Dalimil Staněk (CB)

Program ke stažení (pdf)