Program velikonočních bohoslužeb v Husově sboru 2022

  • 10. 4. v 9:00 hod.: Květná neděle
  • 14. 4. v 15:00 hod.: Zelený čtvrtek, slavnost ustanovení Večeře Páně
  • 15. 4. v 15:00 hod.: Velký pátek, velkopáteční obřad, čtení Pašijí
  • 16. 4. v 20:00 hod.: Bílá sobota, velikonoční vigilie
  • 17. 4. v 9:00 hod.: Velikonoční neděle, slavnost Vzkříšení
  • 18. 4. v 10:00 hod.: Velikonoční pondělí, velikonoční bohoslužba v Černovíře (Frajtovo nám.)

Přeji vám i vašim rodinám radostné a požehnané Velikonoce prožité ve zdraví a naději.

bratr farář Jaroslav