Program bohoslužeb o Velikonocích 2021 v Husově sboru

  • 28. 3. v 10:00 hod.: Květná neděle: žehnání ratolestí (pozor – přechod na letní čas)
  • 1. 4. v 17:00 hod.: Zelený čtvrtek: svátek ustanovení Večeře Páně
  • 2. 4. v 15:00 hod.: Velký pátek: pobožnost, čtené Pašije
  • 3. 4. v 19:00 hod.: Bílá sobota: zapálení ohně, velikonoční vigilie
  • 4. 4. v 10:00 hod.: Velikonoční neděle: slavnost Vzkříšení
  • 5. 4. v 10:00 hod.: Velikonoční pondělí: velikonoční bohoslužba v Černovíře (Frajtovo nám.)

Pozn.: Všechny bohoslužby se konají za předpokladu platnosti současných omezení vyhlášených Vládou ČR, tj. 10% zaplnění z celkové kapacity kostela. V případě, že nastanou změny v opatřeních, může být program bohoslužeb upraven. Sledujte, prosím, aktualizovaný obsah farních webových stránek: www.husuvsborolomouc.cz.

Přeji vám i vašim rodinám radostné a požehnané Velikonoce prožité ve zdraví a naději.

bratr farář Jaroslav