Cesta krále Davida: setkání dětí Olomoucké diecéze

NO CČSH v Litovli srdečně zve děti s rodiči (popř. babičkami, dědečky i dalšími příbuznými) na sobotní setkání 10. 11. 2018 od 10:00 do 17:00. Připraveny jsou hry, hudba, zpěv, divadlo, výroba praku a dokonce i boj s Goliášem. Jídlo a občerstvení budou zajištěny po celý den. Kontaktní osoba: Lucie Haltofová (http://www.ccsh.cz/no.php?obec=127).