Pořad velikonočních bohoslužeb

  • Květná neděle 25. 3. 2018 v 10:00 h:  bohoslužby se žehnáním ratolestí (pozor na změnu na letní čas)
  • Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 v 17:00 h: bohoslužby k památce poslední Večeře Páně
  • Velký pátek 30. 3. 2018 v 15:00 h: pobožnost se čtením Pašijí
  • Bílá sobota 31. 3. 2018 v 17:00 h:  vigilie Vzkříšení
  • Velikonoční neděle 1. 4. 2018 v 10:00 h: Boží hod velikonoční (dětská bohoslužba se svátostí křtu, po bohoslužbě velikonoční dílna pro děti)
  • Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 v 10:00 h: velikonoční bohoslužba v Černovíře