Archiv pro den: 23.4.2021

Výroční shromáždění Náboženské obce CČSH 9. 5. 2021

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 9. května 2021 od 11:15 hod do farního sálku Husova sboru.

Program:

  1. Úvodní modlitba
  2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2020
  4. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2020
  5. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2021
  6. Seznámení s plánem oprav a investic
  7. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
  8. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen
Náboženské obce v Olomouci starší 18 let.

Výroční shromáždění se uskuteční, nezhorší-li se epidemiologická situace a nedojde-li ke
zpřísnění opatření Vládou ČR

Mgr. Jaroslav Křivánek, farář

Pozvánka ke stažení