Archiv pro den: 13.5.2020

Výroční shromáždění Náboženské obce 24. 5. 2020

Výročního shromáždění Náboženské obce CČSH v Olomouci je po odložení svoláno na na neděli 24. května 2020 od 11:15 h ve farním sále Husova sboru (po skončení nedělní bohoslužby).

Program:

  1. Výroční zpráva o činnosti Rady starších v roce 2019
  2. Výroční zpráva o činnosti duchovního v roce 2019
  3. Zpráva o výsledku hospodaření NO za rok 2019
  4. Schválení navrženého rozpočtu NO pro rok 2020
  5. Volba řádného delegáta NO pro volební sněm a diecézní shromáždění, volba
    náhradního delegáta.
  6. Doplňující volby do RST na místo finančního zpravodaje.
  7. Diskuse, rozprava
  8. Usnesení, závěr

Výroční shromáždění NO je svoláno v souladu s Ústavou a Organizačním řádem CČSH. shromáždění s hlasovacím právem je oprávněn se zúčastnit každý evidovaný člen příslušné Náboženské obce starší 18-ti let. Drobné občerstvení bude zajištěno.