Archiv rubriky: Informace a oznámení

Cesta krále Davida: setkání dětí Olomoucké diecéze

NO CČSH v Litovli srdečně zve děti s rodiči (popř. babičkami, dědečky i dalšími příbuznými) na sobotní setkání 10. 11. 2018 od 10:00 do 17:00. Připraveny jsou hry, hudba, zpěv, divadlo, výroba praku a dokonce i boj s Goliášem. Jídlo a občerstvení budou zajištěny po celý den. Kontaktní osoba: Lucie Haltofová (http://www.ccsh.cz/no.php?obec=127).

Program Noci kostelů 25. května 2018 v našem sboru

 • 18:00–18:15 Fanfáry na schodech
  První návštěvníky uvítáme fanfárami a symbolicky otevřeme dveře Božího domu. Žesťový soubor ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. M. Houšky.
 • 18:30–19:00 Komentovaná prohlídka
  Zajímavosti a zvláštnosti sakrální nekatolické architektury.
 • 19:00–19:30 Koncert na osmnácti strunách
  Kytarové trio. Žáci ze ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. Ivo Šauera.
 • 19:00–19:45 O princezně Rozmařilce – loutkové představení
  Pohádka pro děti, ve farním sálku.
 • 19:30–20:00 Komentovaná prohlídka
  Liturgický oděv a bohoslužebné předměty.
 • 20:00–20:30 Smíšený pěvecký sbor Uničov
  Koncert pěveckého sboru. Skladby z duchovní tvorby klasických i moderních autorů.
 • 20:30–21:00 Komentovaná prohlídka
  Prach jsi a v prach se navrátíš – kolumbárium a historický exkurs pohřbu žehem.
 • 21:00–21:30 Duchovní písně a árie pro varhany a zpěv
  Díla z klasické varhanní tvorby v podání regenschori Husova sboru Mgr. Jitky Křivánkové.
 • 21:30–22:00 Komentovaná prohlídka
  Varhany – královský nástroj, z čeho se skládá a jak se na něj hraje.
 • 22:00–23:00 Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský
  Hraný dokument z produkce ČT o opomíjené postavě našich dějin, kterou ztvárnil husitský duchovní ThDr. Martin Chadima. Projekce televizního dokumentu v interiéru sboru.
 • 23:00–23:05 Závěrečná modlitba a požehnání.
  Modlitba za všechny poutníky a návštěvníky. Poděkování za Noc kostelů. V průběhu večera mohou návštěvníci napsat své prosby a přímluvy, které budou v závěru předneseny.

Celý příspěvek

Diecézní shromáždění

Husův sbor v Olomouci

V sobotu 28. 4.  t. r. bude opět náš sbor hostit diecézní shromáždění, které začne bohoslužbou v 9:30 hod. Shromáždění je otevřeno všem zájemcům a našim věřícím, jen hlasovací právo mají volení delegáti z jednotlivých NO, členové diecézních orgánů a duchovní na území olomoucké diecéze.

Jarní úklid kostela

Rada starších prosí všechny dobrovolníky, zda by mohli v sobotu 24. 3. od 14:30 hod (před Květnou nedělí) pomoci při předvelikonočním úklidu našeho sboru. Bude třeba otřít lavice, vymést pavučiny, vyleštit skleněné plochy a světla, omýt dřevěné ostění kněžiště a parapety kostelních oken atd. Nářadí a úklidové prostředky budou k dispozici. Děkujeme za vaši vstřícnost.