Archiv rubriky: Informace a oznámení

Výroční shromáždění Náboženské obce 26. 3. 2023 od 10:15

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 26. března 2023 od 10:15 hod do farního sálku Husova sboru.

Program:

  1. Úvodní modlitba
  2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2022
  4. Schválení zprávy o činnosti Rady starších za rok 2022
  5. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2022
  6. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2023
  7. Seznámení s plánem oprav a investic
  8. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
  9. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen
Náboženské obce v Olomouci starší 18 let. Takový člen může být i navržen a zvolen do RSt.

Bohoslužba první adventní neděle přenášená Českou televizí

Srdečně vás zveme na bohoslužbu první adventní neděle do Husova sboru v Olomouci:

Neděle 27. 11.  2022
mimořádně v 10 hod.

Slouží a káže br. biskup Tomáš Chytil společně s br. farářem Jaroslavem Křivánkem. Z kúru bude zpívat naše dětská schola a zahraje smyčcové kvarteto. Varhanní doprovod Jitka Křivánková

Protože bude bohoslužba živě přenášena Českou televizí, prosíme všechny věřící a další účastníky, aby přišli pro lepší organizaci a koordinaci průběhu bohoslužby do 9:50 hod.

Po bohoslužbě bude možnost dodatečného přijetí svátosti Večeře Páně (ne na všechny se patrně z časových důvodů dostane již při bohoslužbě). Dále budeme žehnat adventní věnce, které si můžete s sebou přinést. Všechny děti dostanou od nás sladké překvapení.

Kolumbárium a farní kancelář v čase dušiček 2022

Návštěvní hodiny kolumbária

pátek 28. 10. až středa 2. 11. 2022
9:00–17:00 hod

V uvedené době se lze dostat do kolumbária bez čipových karet.

Úřední doba farní kanceláře

pátek 28. 10. až středa 2. 11. 2022
9:00-17:00 hod

V tomto čase se můžete informovat o rezervacích vašich míst v kolumbáriu s možností platby na další období. Kontakt: 585 232 073, olomouc@ccsh.cz

Koncert S Ukrajinou v srdci 29. 9. 2022 od 18:00 v našem sboru

Srdečně Vás zveme na koncert, na kterém máte možnost uslyšet ukrajinskou hudbu provedenou na starý lidový hudební nástroj – banduru. Banduristé kdysi dávno chodili pěšky do vesnic a měst, zpívali písně o hrdinech, o velkých bitvách a o kozáckých tradicích. Nosili také zprávy o událostech v jiných regionech a v každém domě jim rádi poskytli jídlo a nocleh.

Dnešní banduristy představuje 50členná národní kapela Platona Majborody, kteří šíří ukrajinskou hudbu a kulturu po celém světě. Během září a října mají koncerty v Polsku, České republice a Rakousku. Podařilo se zorganizovat jejіch koncert i v Olomouci.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na podporu ukrajinské armády. Místa nejsou označená, ale pokud máte zájem o místa v prvních řadách, můžeme Vám je rezervovat. Ozvěte se!

Na ukázku vystoupení můžete se podívat tady:

https://www.youtube.com/…RD0

Více o kapele:

http://www.bandurysty.com.ua

Dětská bohoslužba spojená s udílením První večeře Páně 19. 6. 2022

Náboženská obec CČSH v Olomouci vás srdečně zve do Husova sboru na dětskou bohoslužbu spojenou s udílením První večeře Páně.

Neděle 19. června 2022 v 9 hod, za účasti br. biskupa Tomáše Chytila
Po bohoslužbě jsou všichni zváni na posezení s pohoštěním do lipové aleje.
Společně s našimi přáteli z UA a dětmi z adaptační skupiny oslavíme Den otců.