Archiv rubriky: Nezařazené

Bohoslužby v neděli 6. 8. 2017

V neděli, dne 6. 8. 2017, se mimořádně bohoslužby v Husově sboru v Olomouci-městě nekonají. Přijali jsme pozvání na oslavu 90 let od otevření do Husova sboru v Hodolanech, kde povede slavnostní bohoslužby br. patriarcha Tomáš Butta.

Příští bohoslužby se budou konat 13. 8. 2017 v 10 hod. Za případné obtíže se omlouváme.

Pořad velikonočních bohoslužeb 2017

Zelený čtvrtek   17hodin         Bohoslužba s ustanovením Večeře Páně, slouží br.biskup Dr. Göbel a J. Křivánek

Velký pátek   15hodin    Velkopáteční pašije, slouží br. farář Fr.Konvalinka

Bílá sobota   18hodin    Vigilie Božího hodu velikonočního, slouží J.Křivánek

Velikonoční neděle    10hodin     Boží hod velikonoční, slavnost Vzkříšení, slouží J. Křivánek

Velikonoční pondělí   10hodin     Velikonoční bohoslužba ve Sboru Prokopa Holého v Černovíře (Frajtovo náměstí), slouží J. Křivánek

Výroční shromáždění

Na neděli 12. března 2017 je svoláno výroční shromáždění Náboženské obce, jak ukládá Organizační řád CČSH. Zveme všechny členy olomoucké náboženské obce k výroční schůzi, která bude zahájena bezprostředně po bohoslužbě cca. v 11 hod. Na programu bude:

a) zpráva o činnosti Rady starších v roce 2016, b) zpráva o hospodaření NO za rok 2016 a její přijetí, c) zpráva o činnosti br. faráře za rok 2016 a její přijetí, d) seznámení přítomných s plánem oprav a investic na letošní rok, e) schválení rozpočtu na rok 2017, f) volba nové rady starších. Kandidáti navržení do Rady starších: Sýkora Milan, Straňáková Marie, Chmela Ladislav, Zárubová Hana, Hornišerová Ivana, Zahradníčková Kateřina, Vlášková Milada a Křivánek Jaroslav, který není volen, ale je členem Rady z titulu faráře NO, g) rozprava a h) poděkování a dekorování bývalých členů RSt. Vlastní jednání Výročního shromáždění se bude odehrávat ve farním sálku. Malé pohoštění bude

Dětské bohoslužby a karneval

Postní dobu a přípravu na Velikonoce zahájíme společně s dětmi na jejich bohoslužbách v neděli 5. března 2017 v 10 hodin. Po bohoslužbě se přesuneme do farního sálku, kde budou připraveny soutěže, povídání, zpívání a karnevalová diskotéka. Děti ať neváhají si s sebou vzít masky a rodiče se k nim mohou klidně přidat. Občerstvení a oběd bude opět zajištěn.

Dětská bohoslužba

V neděli 29. ledna 2017 od 10 hodin, se z důvodu nadcházejících pololetních prázdnin, sejdeme s předstihem k „únorové“ dětské bohoslužbě.  Sloužit bude bratr farář Jaroslav a všechny děti jsou zvány i k účinkování ve schole, zkoušíme už od 9:30! Těšíme se na vás!

Pořad vánočních bohoslužeb v Husově sboru

Sobota 24.12. ve 22 hod – Půlnoční bohoslužba (Vigile Božího narození)

Neděle 25.12. v 10 hod – Boží hod Vánoční

Pondělí 26.12. v 10 hod – Mučedníka Štěpána – slouží br. biskup Dr.R. Göbel

Sobota 31.12. v 15 hod – silvestrovská děkovná pobožnost ve Sboru Prokopa Holého v Černovíře

Neděle 1.1.v 10 hod – Novoroční bohoslužba

Neděle 8.8. v 10 hod – Dětská bohoslužba – Tři králové

dsc09794

Adventní a vánoční koncerty v Husově sboru

Středa 14.12. v 17 hod – Předvánoční vystoupení žáků ZŠ Stupkova

Čtvrtek 15.12. v 18 hod – Vojenská hudba Olomouc

Pátek 16.12. v 19 hod – Adventní koncert, Richard Pachman

Úterý 20.12. v 17 hod – Předvánoční koncert žáků ZUŠ Mgr. J. Štrajta

Středa 21.12. v 17 hod – Vánoční koncert, pěvecký sbor Campanella

Neděle 1.1. v 16 hod – Novoroční koncert, Jakub J. Ryba: Česká mše vánoční, KPS Dvořák, dirigent: Jan Gottwald_mg_7411

Pozvání na dětskou bohoslužbu

Zveme děti a jejich rodiče na druhou adventní neděli 4.12. k bohoslužbám od 10 hodin. Po jejím skončení bude připravena pro děti adventní dílna s pečením, zdobením, vykrajováním apod. Součástí adventní dílny bude také nácvik písní naší scholičky pro její vystoupení 16.12. v OC Bělidla. Závěr adventní dílny bude patřit sv. Mikuláši, který naše „hodné“ děti podaruje. Součástí dílny bude také společný oběd. Předpokládaný konec ve 14 hodin. Těšíme se na setkání.dsc02756