Archiv autora: administrator

Velikonoční bohoslužby 2023 v Husově sboru

 • 6. 4. v 17:00 hod.: Zelený čtvrtek, slavnost ustanovení Večeře Páně
 • 7. 4. v 15:00 hod.: Velký pátek, velkopáteční obřad, čtení Pašijí
 • 8. 4. v 20:00 hod.: Bílá sobota, velikonoční vigilie
 • 9. 4. v 9:00 hod.: Velikonoční neděle, slavnost Vzkříšení
 • 10. 4. v 10:00 hod.: Velikonoční pondělí, velikonoční bohoslužba v Černovíře (Frajtovo nám.)

Přeji vám i vašim rodinám radostné a požehnané Velikonoce prožité ve zdraví a naději.

bratr farář Jaroslav

Výroční shromáždění Náboženské obce 26. 3. 2023 od 10:15

V souladu s Ústavou CČSH a Organizačním řádem CČSH svolává Rada starších NO Olomouc výroční shromáždění Náboženské obce na neděli 26. března 2023 od 10:15 hod do farního sálku Husova sboru.

Program:

 1. Úvodní modlitba
 2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení zprávy o hospodaření NO za rok 2022
 4. Schválení zprávy o činnosti Rady starších za rok 2022
 5. Schválení zprávy o činnosti duchovního za rok 2022
 6. Schválení návrhu rozpočtu NO na rok 2023
 7. Seznámení s plánem oprav a investic
 8. Podněty z řad účastníků výročního shromáždění
 9. Rozprava, různé.

Drobné pohoštění bude zajištěno.

Účastníkem výročního shromáždění s hlasovacím právem se rozumí evidovaný člen
Náboženské obce v Olomouci starší 18 let. Takový člen může být i navržen a zvolen do RSt.

Program vánočních bohoslužeb v Husově sboru

 • Sobota  24.12. 2022 v 22:00 hod – Půlnoční bohoslužba
 • Neděle  25.12. 2022 v 9:00 hod – Boží hod vánoční
 • Pondělí 26.12. 2022 v 10:00 hod – mučedníka Štěpána
 • Sobota  31.12. 2022 v 15:00 hod – Silvestr, děkovná pobožnost za končící rok (v Černovíře)
 • Neděle  1. 1. 2023 v 10:00 hod – Novoroční bohoslužba
 • Neděle  8. 1. 2023 v 9:00 hod – dětská bohoslužba se Třemi králi

Bohoslužba první adventní neděle přenášená Českou televizí

Srdečně vás zveme na bohoslužbu první adventní neděle do Husova sboru v Olomouci:

Neděle 27. 11.  2022
mimořádně v 10 hod.

Slouží a káže br. biskup Tomáš Chytil společně s br. farářem Jaroslavem Křivánkem. Z kúru bude zpívat naše dětská schola a zahraje smyčcové kvarteto. Varhanní doprovod Jitka Křivánková

Protože bude bohoslužba živě přenášena Českou televizí, prosíme všechny věřící a další účastníky, aby přišli pro lepší organizaci a koordinaci průběhu bohoslužby do 9:50 hod.

Po bohoslužbě bude možnost dodatečného přijetí svátosti Večeře Páně (ne na všechny se patrně z časových důvodů dostane již při bohoslužbě). Dále budeme žehnat adventní věnce, které si můžete s sebou přinést. Všechny děti dostanou od nás sladké překvapení.

Kolumbárium a farní kancelář v čase dušiček 2022

Návštěvní hodiny kolumbária

pátek 28. 10. až středa 2. 11. 2022
9:00–17:00 hod

V uvedené době se lze dostat do kolumbária bez čipových karet.

Úřední doba farní kanceláře

pátek 28. 10. až středa 2. 11. 2022
9:00-17:00 hod

V tomto čase se můžete informovat o rezervacích vašich míst v kolumbáriu s možností platby na další období. Kontakt: 585 232 073, olomouc@ccsh.cz