Archiv autora: administrator

Výroční shromáždění

Na neděli 12. března 2017 je svoláno výroční shromáždění Náboženské obce, jak ukládá Organizační řád CČSH. Zveme všechny členy olomoucké náboženské obce k výroční schůzi, která bude zahájena bezprostředně po bohoslužbě cca. v 11 hod. Na programu bude:

a) zpráva o činnosti Rady starších v roce 2016, b) zpráva o hospodaření NO za rok 2016 a její přijetí, c) zpráva o činnosti br. faráře za rok 2016 a její přijetí, d) seznámení přítomných s plánem oprav a investic na letošní rok, e) schválení rozpočtu na rok 2017, f) volba nové rady starších. Kandidáti navržení do Rady starších: Sýkora Milan, Straňáková Marie, Chmela Ladislav, Zárubová Hana, Hornišerová Ivana, Zahradníčková Kateřina, Vlášková Milada a Křivánek Jaroslav, který není volen, ale je členem Rady z titulu faráře NO, g) rozprava a h) poděkování a dekorování bývalých členů RSt. Vlastní jednání Výročního shromáždění se bude odehrávat ve farním sálku. Malé pohoštění bude

Dětské bohoslužby a karneval

Postní dobu a přípravu na Velikonoce zahájíme společně s dětmi na jejich bohoslužbách v neděli 5. března 2017 v 10 hodin. Po bohoslužbě se přesuneme do farního sálku, kde budou připraveny soutěže, povídání, zpívání a karnevalová diskotéka. Děti ať neváhají si s sebou vzít masky a rodiče se k nim mohou klidně přidat. Občerstvení a oběd bude opět zajištěn.

Dětská bohoslužba

V neděli 29. ledna 2017 od 10 hodin, se z důvodu nadcházejících pololetních prázdnin, sejdeme s předstihem k „únorové“ dětské bohoslužbě.  Sloužit bude bratr farář Jaroslav a všechny děti jsou zvány i k účinkování ve schole, zkoušíme už od 9:30! Těšíme se na vás!

Pořad vánočních bohoslužeb v Husově sboru

Sobota 24.12. ve 22 hod – Půlnoční bohoslužba (Vigile Božího narození)

Neděle 25.12. v 10 hod – Boží hod Vánoční

Pondělí 26.12. v 10 hod – Mučedníka Štěpána – slouží br. biskup Dr.R. Göbel

Sobota 31.12. v 15 hod – silvestrovská děkovná pobožnost ve Sboru Prokopa Holého v Černovíře

Neděle 1.1.v 10 hod – Novoroční bohoslužba

Neděle 8.8. v 10 hod – Dětská bohoslužba – Tři králové

dsc09794

Adventní a vánoční koncerty v Husově sboru

Středa 14.12. v 17 hod – Předvánoční vystoupení žáků ZŠ Stupkova

Čtvrtek 15.12. v 18 hod – Vojenská hudba Olomouc

Pátek 16.12. v 19 hod – Adventní koncert, Richard Pachman

Úterý 20.12. v 17 hod – Předvánoční koncert žáků ZUŠ Mgr. J. Štrajta

Středa 21.12. v 17 hod – Vánoční koncert, pěvecký sbor Campanella

Neděle 1.1. v 16 hod – Novoroční koncert, Jakub J. Ryba: Česká mše vánoční, KPS Dvořák, dirigent: Jan Gottwald_mg_7411

Pozvání na dětskou bohoslužbu

Zveme děti a jejich rodiče na druhou adventní neděli 4.12. k bohoslužbám od 10 hodin. Po jejím skončení bude připravena pro děti adventní dílna s pečením, zdobením, vykrajováním apod. Součástí adventní dílny bude také nácvik písní naší scholičky pro její vystoupení 16.12. v OC Bělidla. Závěr adventní dílny bude patřit sv. Mikuláši, který naše „hodné“ děti podaruje. Součástí dílny bude také společný oběd. Předpokládaný konec ve 14 hodin. Těšíme se na setkání.dsc02756

Bohoslužby první adventní neděle

sovik„I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Iz 2,4)

Srdečně zveme na bohoslužby první adventní neděle v Husově sboru

27. 11. 2016 v 10:00 h

Kázání pronese Rev. Thomas Sovik – profesor na College of Music, University of North Texas (USA), pastor Free Church of St. James, brother of the Christ, White Settlement (promluva
bude pronesena v českém jazyce).

V závěru bohoslužby budou požehnány adventní věnce z vašich domovů (nezapomeňte vzít s sebou).

adv_venec