Archiv autora: administrator

Koncert v našem sboru 5. 9. 2018 od 18:00

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)
STABAT MATER DOLOROSA

Sólisté z Univerzity North Texas:
Megan Koch (soprán), Bree Nichols (soprán), Sara Kennedy (alt), Chabely Rendon (alt), Thomas Sovík (varhanní pozitiv a dirigent)

Spoluučinkuje soubor staré hudby Ensemble Damian:
Lukáš Mik, Vladimíra Grenerová (housle), Tomáš Hanzlík (viola), Petra Machková Čadová (violoncello), Šimon Jakubíček (kontrabas), Marek Kubát (theorba)

Program Noci kostelů 25. května 2018 v našem sboru

 • 18:00–18:15 Fanfáry na schodech
  První návštěvníky uvítáme fanfárami a symbolicky otevřeme dveře Božího domu. Žesťový soubor ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. M. Houšky.
 • 18:30–19:00 Komentovaná prohlídka
  Zajímavosti a zvláštnosti sakrální nekatolické architektury.
 • 19:00–19:30 Koncert na osmnácti strunách
  Kytarové trio. Žáci ze ZUŠ Iši Krejčího pod vedením p. uč. Ivo Šauera.
 • 19:00–19:45 O princezně Rozmařilce – loutkové představení
  Pohádka pro děti, ve farním sálku.
 • 19:30–20:00 Komentovaná prohlídka
  Liturgický oděv a bohoslužebné předměty.
 • 20:00–20:30 Smíšený pěvecký sbor Uničov
  Koncert pěveckého sboru. Skladby z duchovní tvorby klasických i moderních autorů.
 • 20:30–21:00 Komentovaná prohlídka
  Prach jsi a v prach se navrátíš – kolumbárium a historický exkurs pohřbu žehem.
 • 21:00–21:30 Duchovní písně a árie pro varhany a zpěv
  Díla z klasické varhanní tvorby v podání regenschori Husova sboru Mgr. Jitky Křivánkové.
 • 21:30–22:00 Komentovaná prohlídka
  Varhany – královský nástroj, z čeho se skládá a jak se na něj hraje.
 • 22:00–23:00 Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský
  Hraný dokument z produkce ČT o opomíjené postavě našich dějin, kterou ztvárnil husitský duchovní ThDr. Martin Chadima. Projekce televizního dokumentu v interiéru sboru.
 • 23:00–23:05 Závěrečná modlitba a požehnání.
  Modlitba za všechny poutníky a návštěvníky. Poděkování za Noc kostelů. V průběhu večera mohou návštěvníci napsat své prosby a přímluvy, které budou v závěru předneseny.

Celý příspěvek

Farní zájezd na Svatý Hostýn

Naše farnost chystá v pátek 18. 5. 2018 autobusový zájezd na Sv. Hostýn.  Po cestě ještě navštívíme v Brodku výrobu zvonů a zvonkohru. Na Hostýně je možnost oběda v poutním domě a po obědě pak bohoslužba na venkovním zastřešeném pódiu u baziliky. Upřesněný program bude ještě v předstihu na farních webových stránkách oznámen. Odjezd od Slovanského domu v 8:00 (sraz v 7:45 hod). Předpokládaný návrat mezi 18–19 hod. Cena za dopravu 200,- Kč (není zahrnuto vstupné a jídlo).

Cyklovýlet

Ústín

Ve státní svátek 8. května podnikneme cyklovýlet do Slatinic. Během cesty malebnou hanáckou krajinou, mezi poli, budeme mít zastavení u křížů, soch bohorodiček, smírčích kamenů apod., kde bude pro děti připravena soutěž. Cyklistickým a duchovním vůdcem bude ostřílený „biker“ a farář Rosťa Valušek. Sraz před neředínským krematoriem ve 13:30 hod. Jede se i za obvyklého májového počasí (tj. počítejte s možností občasného májového deštíku – blatníky na kole výhodou).

Diecézní shromáždění

Husův sbor v Olomouci

V sobotu 28. 4.  t. r. bude opět náš sbor hostit diecézní shromáždění, které začne bohoslužbou v 9:30 hod. Shromáždění je otevřeno všem zájemcům a našim věřícím, jen hlasovací právo mají volení delegáti z jednotlivých NO, členové diecézních orgánů a duchovní na území olomoucké diecéze.

Pořad velikonočních bohoslužeb

 • Květná neděle 25. 3. 2018 v 10:00 h:  bohoslužby se žehnáním ratolestí (pozor na změnu na letní čas)
 • Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 v 17:00 h: bohoslužby k památce poslední Večeře Páně
 • Velký pátek 30. 3. 2018 v 15:00 h: pobožnost se čtením Pašijí
 • Bílá sobota 31. 3. 2018 v 17:00 h:  vigilie Vzkříšení
 • Velikonoční neděle 1. 4. 2018 v 10:00 h: Boží hod velikonoční (dětská bohoslužba se svátostí křtu, po bohoslužbě velikonoční dílna pro děti)
 • Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 v 10:00 h: velikonoční bohoslužba v Černovíře